Båtførerbevis 

Påmelding

 

Hva er båtførerbevis?

Hvem må ha båtførerbevis?

Båtførerbeviset er et sertifikat som lar deg føre norske fritidsbåter opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Alle personer som er født 1.1.1980 eller senere og som skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde.

Hvem må ikke ha?

Aldersgrenser

Personer født før 1980 er fritatt fra kravet om båtførerbevis, og kan føre båter opp til 15 meter uten å måtte vise til et kvalifikasjonsbevis.

Vi anbefaler allikevel alle å ta båtførerprøven få å øke sin kunnskap knyttet til det å føre båt.

Du må ha fylt 16 år for å føre fritidsbåt som:

  1. går raskere enn 10 knop (18,5 km/t)
  2. har større motor enn 10 hestekrefter

Hvor finnes testsenter?

 Mistet beviset?

 

Hos Alfa Kompetanse AS/Norsk Maritim Kveldsskole eller du vil finne en oversikt over godkjente testsentre som tilbyr båtførerprøven ved å følge denne lenken.                                                                                                                                                    

 

Båtførerbeviset utstedes av firmaet Norsk Test AS på vegne av Sjøfartsdirektoratet. Du må ta kontakt med Norsk Test for å få nytt bevis. Se www.norsktest.no, ring 78 97 35 00 eller send e-post.
Kurspris: kr. 1.950,-
Pakkepris bok/linjal: kr.    480,-
Bok alene: kr.    390,-
Parallellinjal alene: kr.    160,-
Norsk Test 2018 pris: kr.    723,-
 

 

 

 

 

 

Pensum består av fire deler:

 

 

 

 

 

Temahefter for nedlasting: