Fritidsskipper (D5L)

 

Påmelding d5l kompakt

Påmelding d5l kveldskurs

 

 

Kurset som går over 120 skoletimer fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter inntil 24 meters lengde i stor kystfart *) og inneholder følgende hovedemner:


•  Navigasjon 
•  Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
•  Navigasjonsmidler - praksis ombord
•  Sjøveisregler og brovakthold 
•  Skipslære 
•  Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nødsituasjoner) **) 
•  Teknologi/Motorlære
•  Håndtering av fartøy - praksis ombord

*)
Dette sertifikatet gir også rettigheter til Fiskeskippersertifikat klasse C når krav til nødvendig fartstid og sikkerhetsopplæring er oppfylt.

**) Kan med fordel erstattes av godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer - som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

Undervisningen foregår i hovedsak i klasserom. Standard kjøremønster er en kveld pr. uke.

Kurspris - ekskl. sikkerhet - inkl. kurskompendier: kr. 16.900,-
Eksamen pr. emne/prøve 2018 pris: kr. 495,-

Sikkerhet D5L: Se omtale under Sikkerhet >>

SRC/VHF-kurs anbefales >>

 

Eksamen

Denne består av skriftlig prøve etter avsluttet emne - totalt 6 eksamener.For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. Praksismoduler noteres med deltatt.

Fartstid: 
For å få utstedt Fritidsskippersertifikat, kreves det følgende fartstid/båtpraksis:

  • - Du må ha disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Dette må kunne dokumenteres av enten formann i båtforeningen, politi, havnevesen, fiskerirettleder, forsikringsselskap eller med et båtkort.

     - Alternativt kan du ha minst 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter, som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat, dvs D5 (kystskipper) eller høyere. Fartstid som godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat skal være opptjent i stilling med dekkstjeneste som omfatter brovakt,fortøyning, laste-og losseoperasjoner, sikkerhetsmessig vedlikehold og beredskapsprosedyrer.

  • eller
     
    - Bestått praktisk utsjekk ved kursarrangør som innehar godkjenning for å gjennomføre praktisk utsjekk - NMKS har slik godkjenning.klikk for mer >> 

  •  

 Det må dessuten kunne fremlegges erklæring om tilfredsstillende helse, syn, hørsel, og fargesans i samsvar med de forskrifter som gjelder om legeundersøkelse av sjømenn. 

Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.
Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for utstedelse av sertifikat, 2018 pris: kr. 814,-

Verifisering av rettigheter inntil 24 meters lengde:
Som en følge av endringene i kvalifikasjonsforskriften kan innehavere av fritidsbåtskippersertifikat laste ned en bekreftelse for dokumentasjon på like rettigheter som innehavere av fritidsskippersertifikat. Klikk her>>

 

Klikk for kursoversikt/påmelding.

 

Båtførerprøven fritidsskipper D5L