Høyhastighetsbevis

 

NMKS tilbyr snart Høyhastighetsbevis.
Registrer deg her som interessent, så tar vi kontakt når vi legger ut kursliste.

Når må du inneha høyhastighetsbevis?

Krav om høyhastighetsbevis trår i kraft 1.juni 2023. Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må ta høyhastighetsbeviset. Dette er uavhengig om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før og uavhengig av innehavers alder.

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt. Det er krav om at du skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før kurset gjennomføres.

  • Født 1.1.1980 eller senere: må minimum inneha båtførerbevis før høyhastighetsbevis. 
  • Født før 1.1.1980: Ikke krav om båtførerbevis, men må uansett inneha høyhastighetsbevis

Hvilke fartøy omfattes?

Fritidsbåter eller vannscootere som kan oppnå 50 knop eller mer.

Hva består kurset av?

En teoretisk del, en praktisk del og en teoretisk prøve. Før den praktiske delen kan gjennomføres må den teoretiske delen være gjennomført. Den praktiske delen vil skille mellom båt og vannscooter.

 

Klikk her for mer informasjon om høyhastighetsbevis

 

Registrer deg som interessent