Høyhastighetsbevis 

NMKS tilbyr nå kurs til høyhastighetsbevis etter godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet.

 

Når må du inneha høyhastighetsbevis?

Krav om høyhastighetsbevis trår i kraft 1.juni 2023. Alle som skal føre norske fritidsbåter under 24 meter, og/eller vannscooter som kan oppnå hastighet på 50 knop eller mer må inneha høyhastighetsbevis. Dette er uavhengig om du for eksempel har båtførerbevis eller fritidsskippersertifikat fra før og uavhengig av innehavers alder.

Høyhastighetsbeviset i seg selv gir ikke rettigheter til å føre fritidsbåt. Det er krav om at du skal ha rett til å føre båtførerbevispliktig fritidsfartøy før kurset gjennomføres.

Er du:

  • Født 1.1.1980 eller senere: må du minimum inneha båtførerbevis før høyhastighetsbevis
  • Født før 1.1.1980: Ikke krav om båtførerbevis, men du må uansett inneha høyhastighetsbev

 

Meld deg på her