Fritidsskippersertifikat med fargesyn-begrensning

 

Nå har kandidater som ikke oppfyller normale krav til fargesyn for Fritidskippersertifikat D5L

mulighet for å kunne utløse sertifikat!

Les mer om Fritidsskippersertifikat med begrensning her.