HMS kurs

I samarbeid med Studieforbundet AOF tilbyr Norsk Maritimt Kurssenter en rekke landsomfattende kurs innen HMS. Finner du ikke aktuelt kurs i oversikten, kan du sende en henvendelse til: morten@nmks.no

 

Førstehjelp HLR

E-læringskurset viser deg hvordan du utfører livreddende førstehjelp, som å sikre frie luftveier, utføre hjerte og lungeredning (HLR), stanse store blødninger og forebygge mot nedkjøling inntil profesjonelle helsearbeidere ankommer. 3 eller 5 timers kurs.

Pris 3t: kr. 800,-
Pris 5t: kr. 2500,-

Meld din interesse

HMS for ledere

8 timers kurs som enhver arbeidsgiver og leder vil ha stor praktisk nytteverdi av. Selvinstruerende nettkurs som kombinerer film og e-læring. I henhold til arbeidstilsynets veiledning til AML §3-5.

Pris: kr. 3438,-

Meld din interesse

Grunnkurs arbeidsmiljø

Obligatorisk kurs på 40 timer for verneombud og AMU representanter. Jf AML §§ 6-5 og 7-4 samt hovedavtalen LO/NHO. Anbefalt for ledere og tillitsvalgte. Gjennomføres som klasseromskurs, e-læring eller en kombinasjon.

Pris: 7400,-

Meld din interesse

Risikovurdering

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. Selvintruerende nettkurs.

Pris 3t kurs: kr. 800,-
Pris 8t kurs: kr. 2500.-

 

Meld din interesse

Truck

42 timers kurs for truck under 10 tonn. Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid.

Pris: kr. 6500,-

eks. praksis og oppkjøring

Meld din interesse

Teleskoptruck C1/C2

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. 6,5+1,5t kurs.

Pris: kr. 3000,-

Meld din interesse

Lift / Personløfter

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. Klasse AB: 11 timer. Klasse ABC: 14 timer.

Pris: Klasse AB: kr. 3000,-
Pris: Klasse ABC: kr. 3500,-

Meld din interesse

Verktøy / Småmaskiner

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. 3 eller 8 timers selvinstruerende nettkurs. 

Pris 3t: 800,-
Pris 8t: 2500,-

Meld din interesse

Fastmontert hydraulisk kran

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. 16 timers kurs.

Pris: kr. 5000,-

Meld din interesse

Kaikran

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. 16 timers kurs.

Pris: 5000,-

Meld din interesse

Snøskuter som arbeidsredskap

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. 8 timers kurs.

Pris: kr. 2500,-

eks. utstyrsleie

Meld din interesse

ATV/UTV som arbeidsredskap

Dokumentert sikkerhetsopplæring på arbeidsutstyr i hht forskrift om utførelse av arbeid. 8 timers kurs.

Pris: kr. 2500,-

eks. utstyrsleie

Meld din interesse