1. Hjem
  2. Kurs
  3. Dekksoffiser D6

Dekksoffiser D6

Grensen for sertifikatkrav for dekksoffiserer på lasteskip er flyttet fra 15 meter ned til største lengde åtte meter eller mer. Dette medfører innføringen av nytt kompetansesertifikat dekksoffiser klasse 6 (D6). Fra 1. januar 2024 skal dekksoffiserer på lasteskip med største lengde 8 meter eller mer ha det nye sertifikatet, eller et høyere kompetansesertifikat for dekksoffiserer.

 

Når trenger jeg D6 sertifikat?

  • På lasteskip med bruttotonnasje under 500 i fartsområde liten kystfart. Sertifikatet kan ikke brukes om bord i fiske- og passasjerfartøy.
  • Fartøy under 15 meter som er registrert for å drive 12 pax virksomhet.

 

Hva trenger jeg i tillegg?

  • Minimum sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip. Kurset har en varighet på 35 timer. Du kan også ha grunnleggende sikkerhetsopplæring, sikkerhetsopplæring for fiskere eller videregående sikkerhetsopplæring.
  • Du må ha minimum SRC-/VHF-sertifikat som er utstedt etter 2002. Du kan også ha gyldig ROC-/GOC-sertifikat.

 

Kvalifikasjoner og Fartstidskrav

Klikk her

 

Kilder: www.sdir.no og www.lovdata.no