1. Hjem
 2. Kurs
 3. Fritidsskipper D5L

Fritidsskipper D5L - Fiskeskipper C

Kurset går over 120 skoletimer og fører frem til sertifikat som gir rett til å være fører av fritidsbåter med skroglengde fra og med 15 meter og inntil 24 meter i stor kystfart og inneholder følgende hovedemner:

 

Hovedemner

 • Navigasjon 
 • Navigasjonsmidler teori m/radarobservasjon
 • Navigasjonsmidler - praksis ombord 
 • Sjøveisregler og brovakthold 
 • Skipslære 
 • Sikkerhet (førstehjelp,brann,redning,nød) *) 
 • Teknologi/Motorlære 
 • Håndtering av fartøy - praksis ombord 

*) Eller godkjent grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk på 50 timer - som dekker kravene for sikkerhetsopplæring for den som skal mønstre på som underordnet mannskap på handelsfartøyer.

Praksismodulene holdes ombord i en av våre godkjente skolebåter. 

Fartstidskrav

Hvilke helsekrav stilles?


 Eksamen

Består av skriftlig prøve etter avsluttet emne - totalt 6 eksamener. For å få utstedt sertifikat må minimum karakteren 3 – tre – være oppnådd i samtlige fag. Praksismoduler noteres med deltatt. Sertifikatene utstedes av Sjøfartsdirektoratet.

Mer om Fritidsskippersertifikat

 

Priser 2019

 • Kurspris - ekskl. sikkerhet -  inkl. kurskompendier: kr. 16.900,- 
 • Sikkerhetsmodul -  inkl. kompendiet: kr. 2.900,-
 • Eksamen pr. emne/prøve 2019 pris: kr. 495,-
 • Gebyr til Sjøfartsdirektoratet for sertifikatutstedelse: kr. 838,-

Kompaktkurs: 3 langhelger torsdag til søndag. 

Kveldskurs: 1 kveld i uken over 5-6 mnd.

 

 

Litt om Fiskeskippersertifikat C

Rettigheter

Fører på norsk fiskefartøy opp til 15 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I eller være vaktgående navigatør på norsk fiskefartøy opp til 24 meter/50 bruttotonn i fartsområde bankfiske I.

Utdanning og fartstid

Fritidsskippereksamen (D5L), eller den teoretiske utdanningen til kompetansesertifikat Dekksoffiser klasse 5.

Minimum 12 måneder (360 dager) fartstid (faktisk tid om bord) på et fiskefartøy med største lengde 10,67 meter eller mer.

Les mer