1. Hjem
  2. Kurs
  3. Fritidsskipper D5L
  4. D6

Dekksoffisersertifikat klasse 6 (D6)

D6 kurs er underveis og vil tilbys hos NMKS i løpet av 2.kvartal

Når må man inneha D6-sertifikat?

  • På lasteskip med bruttotonnasje under 500 i fartsområde liten kystfart. Sertifikatet kan ikke brukes om bord i fiske- og passasjerfartøy.
  • Fartøy under 15 meter som er registrert for å drive 12 pax virksomhet.
I tillegg til kurset må du ha:
  • Gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip
  • Minimum SRC/VHF sertifikat, men anbefalt ROC eller GOC
  • Sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip(35 timer). Du kan også ha sikkerhetsopplæring for fiskere eller videregående sikkerhetsopplæring

 

Fartstidskrav førerrettighet opptil 15 meter

Fartstiden må være opptjent på fartøy i næringsvirksomhet i stilling med dekkstjeneste.

Fartstidskrav førerrettighet opptil 24 meter

12 måneders fartstid som fører eller styrmann om bord, der du har hatt gyldig D6 sertifikat.
Dokumentasjon på dette må du få fra arbeidsgiver.
For å få utstedt D6 opptil 24 meter må du være fylt 20 år.

 

For detaljert informasjon om D6 sertifikat søk “dekksoffiser D6” på www.sdir.no

Kilde: www.sdir.no

 

Kontakt oss på e-post, chat eller telefon hvis du har spørsmål om D6 sertifikatet.