1. Hjem
  2. Kurs
  3. Fritidsskipper D5L
  4. Fartstidskrav

Fartstid Fritidsskipper D5L

Hvordan fyller jeg kravene til fartstid?

Fritidsskipper D5L

Du må oppfylle ett av alternativene for godkjent fartstid for å få utstedt fritidsskippersertifikatet:

1. Du har disponert og regelmessig brukt et fartøy lengre enn 8 meter (inntil 15 meter) i minst 3 år. Det betyr at du må ha hatt eierskap eller full og sammenhengende disposisjonsrett til fartøyet. I tillegg må du dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig.

  • Disponert og regelmessig brukt sees på som to ulike faktorer og krever derfor ulike former for dokumentasjon.
  • Dokumentasjon på at du har disponert fartøyet kan for eksempel være forsikringspapirer, kjøpskontrakt eller registrering i NOR. Har du fått disposisjonsrett på et fartøy som ikke er ditt, så skal du kunne dokumentere full disposisjonsrett på båten.
  • Du må også kunne dokumentere at du har brukt fartøyet regelmessig. En slik dokumentasjon skal fremkomme skriftlig. Egenerklæring eller bekreftelse fra nær familie godtas ikke. Vedkommende som dokumenterer slik bruk skal ha kjennskap til din bruk av fartøyet. Ved regelmessig bruk menes med jevne mellomrom.

2. Du har bestått praktisk utsjekk ved godkjent kurssenter.

3. Du har 12 måneders effektiv fartstid på sjøgående fartøy over 15 meter.