1. Hjem
  2. Kurs
  3. Fritidsskipper D5L
  4. Hvilke fartstidskrav stilles?

Hvilke helsekrav stilles?

Fritidsskipper D5L

 

Det kreves gyldig helseerklæring som bekrefter tilstrekkelig godt syn, fargesyn og hørsel, og allmenn helsetilstand.

Det er viktig å merke seg at erklæringen skal ikke være eldre enn ett år dersom ikke annen gyldighet er angitt.

Helseerklæringsskjema for fritidsskippersertifikat finnes her

Dersom ikke kravet til fargesyn oppfylles, kan sertifikatet utstedes med begrensning

Du kan lese mer om helsekravene til fritidskippersertifikatet her.